Visie & Missie

We staan aan de vooravond van een golf aan ontwikkelingen.

Ontdekkingen en innovaties in de wereld om ons heen gaan exponentieel snel. Denk hierbij aan drones, zelfrijdende auto’s, robotisering, 3-D en 4-D printing, big data, slimme medicijnen of zelfherstellende materialen. Maar ook de maatschappij om ons heen is aan het veranderen als het gaat om thema’s als klimaatverandering, werk/privé balans, transparante samenleving, globalisering e.d. De toekomst van bedrijven wordt hierdoor complexer, vluchtiger, minder voorspelbaar en maakbaar. Nu al zien we dat de levenscyclus van bedrijven, business modellen en/of producten drastisch wordt ingekort als gevolg van de steeds veranderende context waarmee ze een wisselwerking hebben. Om als (non)profit organisatie te overleven en te accelereren wordt de interconnectie met de externe context steeds belangrijker. De zekerheden of prestaties in het verleden zeggen steeds minder iets over toekomstige onzekerheden (kansen & risico’s) en prestaties. De oude bekende manier van werken is niet langer toereikend voor de toekomst en organisaties moeten meer gaan ondernemen. 

Alleen wendbare bedrijven kunnen golf surfen.

Bedrijven moeten door de enorme golf aan ontwikkelingen flexibeler zijn, sneller & blijvend kunnen leren, innoveren en accelereren. Dit vraagt in onze visie om een wisselwerking van antwoorden en/of reacties op het gebied van met name business intelligence, moderne governance modellen, flexibele managementsystemen, intensivering van de samenwerking met stakeholders in de keten. Van directie en management vergt dit zaken als het kunnen loslaten van het oude vertrouwde, snellere besluitvorming, vertrouwen in stakeholders, hogere handel snelheid, out-of-the-box denken, innovatie en/of creativiteit. Van de medewerkers vraagt dit vertrouwen, betrokkenheid, nemen van verantwoordelijkheid, motivatie, open communicatie en blijvend ontwikkelen van kennis & competenties. Om de toekomst te kunnen creëren is het overigens wel noodzakelijk dat het heden adequaat wordt gemanaged. Hoe ziet “The man on the moon” voor uw organisatie er uit?

Onze missie is het begeleiden bij het golf surfen.

Wij zien het als onze missie om organisaties te begeleiden bij het managen van het heden en creëren van de toekomst. Dit door directie, managers en toezichthouders te adviseren, trainen en/of te coachen. Wij richten ons hierbij op het creëren van verbinding met en krijgen van het vertrouwen van stakeholders; het tijdig signaleren van relevante trends, ontwikkelingen & innovaties; het vertalen ervan naar kansen en/of risico’s voor de organisatie, het hierop inrichten & aanpassen van een wendbare in- & externe governance (incl. managementsystemen). Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de huidige en toekomstige compliance, continuïteit, kwaliteit, prestatie en groei van organisaties. De zeven wisselende quotes op deze website zijn een soort illustratie van onze kernwaarden. Wij zijn benieuwd of deze quotes matchen met uw visie?