Training management op maat

Duurzame ontwikkeling

Onze in-company trainingen sluiten aan op de hedendaagse problematieken, uitdagingen en duurzame ontwikkeling van directie, management en specialisten in organisaties in een snel en continue veranderende omgeving (zie visie). Met maatwerk trainingen kan beter aangesloten worden op de echte behoefte en leerdoelen van directeuren, managers en specialisten. De ontwikkelingsbehoefte van directies, managers en specialisten gaan tegenwoordig (ook) over: “Doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed”. Mogelijke invulling hiervan is het in-company laten verzorgen van inspirerende en maatwerk workshops en/of trainingen op het gebied van: 

 • Enterprise & operationeel risk- & opportunity management
 • Kwaliteitsmanagement
 • Prestatie management 
 • Compliance management
 • Corporate governance (incl. zelfevaluaties)
 • Crisismanagement & crisiscommunicatie
 • Business continuity management 
 • Stakeholder communicatie en ketensamenwerking 
 • Risicogebaseerd (her)inrichten nieuwe managementsysteem (ISO)
 • Leiderschap, samenwerking en communicatie directie- of managementteam
 • Risicogestuurd plannen & uitvoeren toezicht, audits of inspecties 
 • Risicogestuurde integrale projectbeheersing

Zijn bovenstaande thema’s mogelijke onderwerp van gesprek in uw organisatie? Spreekt onze organisatie, visie & missie u aan? Klik op onderstaande groene button om onze  maatwerk aanpak te bekijken. Hopelijk spreekt het u aan en gaan we iets voor elkaar betekenen in de toekomst.

Koninklijke NEN

Voor Koninklijke NEN in Delft ontwikkelt normen en richtlijnen op het gebied van o.a. managementsystemen en ontwikkelt publicaties, opleidingen, trainingen en workshops ter ondersteuning van de implementatie ervan aan. Sinds 2009 huurt NEN ons in voor tegenwoordig een zestal verschillende trainingen en workshops (van 1 tot 6 dagen). In 2016 betrof dit meer dan 20 trainingen en workshops. Uit het intakegesprek met Edwin bleek dat wij wel wat hulp konden gebruiken bij het (her)vinden van ons bestaansrecht als zelfstandige stichting, het vergroten van onze slagkracht en het krijgen van meer energie en motivatie om in het bestuur te zitten.

Medical Laboratory Services

Medical Laboratory Services (MLS) is het grootste laboratorium op Curacao. Eind 2015 heeft MLS ons ingeschakeld voor een vierdaagse in-company training voor staf- en laboratorium medewerkers (10 personen) op het gebied van het invoeren van risicogestuurd kwaliteitsmanagement en het risicogebaseerd kunnen plannen & uitvoeren van interne audits.