Inspirerende aanpak op maat

Management training

Als u met ons een in-company training of workshop gaat organiseren dan weet u vooraf waaraan u begint. Meestal werken wij vanuit een een integrale visie en proces op het gebied van het ontwikkelen van directie, management & specialisten om in hun rol & taak in het managen van het heden en het creëren van de toekomst. Elke in-company wordt in nauwe samenwerking en volgens een bewezen 7-stappenplan en op maat ontwikkeld en verzorgd

unique selling (buying) points

 • Juiste aansluiting op persoonskenmerken (DISC), kennis & ervaring en behoeftes & wensen deelnemers
 • Werken met eigen praktijkvoorbeelden en eenvoudig toepassen van aangereikt materiaal in eigen praktijk
 • Het spreken van dezelfde taal en hanteren van dezelfde methoden & technieken binnen gehele organisatie
 • Het aansluiten en ondersteunen van de implementatie van een adviestraject
 • Veel lagere kosten per deelnemer dan een externe training of workshop

zeven stappenplan

 • Kennismaken en behoeftes, motieven en ambities begrijpen
 • Vertalen naar adviesaanvraag en opstellen contract
 • Diagnostiseren en beeldvormen van de situatie 
 • Vertalen naar oplossingen, ontwerpen en/of ontwikkelingen
 • Nemen besluit over de implementatie
 • Realiseren en accepteren van besluiten
 • Evalueren en het afronden van adviestraject

In onze inspirerende aanpak staat centraal wie de deelnemers zijn (DISC persoonskenmerken) en wat zouden ze moeten willen (bewustwording & gedrag), weten (kennis) en kunnen (vaardigheden). Verder kenmerkt onze aanpak het besteden van niet alleen aandacht aan de Inhoud, maar ook aan het Proces en de Relationele kant. De workshops richten zich met name op het Willen en de trainingen gaan verder en richten zich ook op het Weten en Kunnen.

Voor een goede opvolging van een training bieden wij ook coaching, intervisie of terugkom dagen aan. De duur van de in-company varieert van 2 uur tot zelfs 6 dagen verspreid over een langere periode.