Gezamenlijke aanpak op maat

Modern management advies

Als u met ons een adviestraject aangaat dan weet u vooraf waaraan u begint. Meestal werken wij vanuit een een integrale kijk op het gebied van het managen van het heden en het creëren van de toekomst. De GoRiskCube© helpt ons hier enorm bij, maar is natuurlijk niet heilig. Elk adviestraject wordt gezamenlijk met u als klant doorlopen en helemaal op maat gemaakt.

unique selling (buying) points

 • Wij denken vanuit de (veranderende) context alsmede in kansen & risico’s van het bedrijf en niet vanuit compliance of angst
 • Wij luisteren naar de behoefte en vraag van de klant en doen niet meer dan strikt noodzakelijk is
 • Wij werken nauw samen met de klant en zorgen door eenvoud en maximale kennisoverdracht dat we weer snel en verantwoord kunnen vertrekken
 • Wij maken maximaal gebruik van kennis en ervaring die bij andere organisaties is opgedaan
 • Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de acceptatie en implementatie van het gegeven adviezen
 • Wij leveren maatwerk en schuiven dus geen dure grote standaard oplossingen naar binnen
 • Wij streven naar eenvoud en flexibiliteit

zeven stappenplan

 • Kennismaken en behoeftes, motieven en ambities begrijpen
 • Vertalen naar adviesaanvraag en opstellen contract
 • Diagnostiseren en beeldvormen van de situatie 
 • Vertalen naar oplossingen, ontwerpen en/of ontwikkelingen
 • Nemen besluit over de implementatie
 • Realiseren en accepteren van besluiten
 • Evalueren en het afronden van adviestraject