Strategisch sturen op onzekerheden is een must

Hoe weerbaar en goed voorbereid is uw organisatie op de toekomst?

Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, wendbaar zijn en klantrelaties en markten ontwikkelen. Het is vooruitzien, korte en lange termijn, je niet laten overvallen door disruptieve ontwikkelingen en omgaan met onzekerheid. Maar het vraagt ook om een visie op waar je in de toekomst heen wilt en hoe je daar stap voor stap naartoe kunt werken, met focus en commitment van iedereen in de organisatie. Want, zoals iedere goede ondernemer of bestuurder weet stilstand is achteruitgang. En voor de carpe diem-aanhangers onder ons; helaas is het zo dat als je op de lange termijn iets groters wilt bereiken, je vaak op de korte termijn wat moet laten. Strategisch en op onzekerheid gestuurd ondernemerschap is daarom een must voor de ontwikkeling van een weerbare en toekomstbestendige onderneming.  

Doorloop de route van scenarioanalyse naar bedrijfsvoeringsplannen

De wereld barst van de strategische modellen, methoden en ideeën. Het mooie van deze veelheid is dat het wiel opnieuw uitvinden niet nodig is en het combineren van deze verschillende aanpakken leidt tot een robuuste strategievorming.  Juist hierin hebben Renate Kenter (De Ruijter Strategie) en Edwin Martherus (GoRisk) elkaar gevonden en hun krachten weten te bundelen door de logische flow van strategische scenarioanalyse, kansen & risicomanagement, strategievorming en bedrijfsvoering aaneen te schakelen. Door uit te gaan van externe scenario’s voor de langere termijn  en deze te verbinden met strategische kansen en risico’s voor de kortere termijn kan men in lijn met missie en visie van de organisatie een dynamische strategie ontwikkelen waarin expliciet rekening is gehouden met onzekerheid. “Iedereen is druk  met de dagelijkse werkzaamheden en er is vaak weinig ruimte  om eens wat meer afstand te nemen en rustig na te denken over de langere termijn. Daarom bieden wij een begeleidingsproces waarin we een bij uw organisatie passende aanpak hanteren voor zowel de strategievorming als het gezamenlijk realiseren ervan. Dit resulteert in meer strategisch ondernemerschap, weerbaarheid en toekomstbestendigheid van organisaties,” concluderen beiden. 

The proof of the pudding is in the eating

Graag laten wij Hester Brenninkmeijer aan het woord, directielid van eX:plain, een recent gefuseerde, middelgrote organisatie die opereert op het snijvlak van het publieke en private domein. Zij maakte onlangs kennis met de aanpak van Kenter en Martherus.

Wij stelden haar de vraag wat de aanleiding was om met een strategisch traject aan de slag te gaan:“ In 2018 hebben we met veel collega’s nagedacht over waar we als organisatie in de toekomst voor staan en naar streven. Een heel leuk missie- en visietraject waar veel mensen bij betrokken waren en waarin we tot een gedeeld beeld over onze drijfveren kwamen. Die drijfveren hadden nog wel een vertaling nodig naar strategische richtingen, FAST-doelstellingen en plannen voor de komende jaren. Dit om sturing te geven aan de nieuwe richting en activiteiten waar we als organisatie in geloven en op willen inzetten.” 

Hester Brenninkmeijer benaderde  hiervoor Edwin Martherus; hoe zag de voorgestelde aanpak eruit? “Door middel van interviews met Raad van Toezicht, directie en MT is er in eerste instantie heel veel informatie over externe (on)zekerheden en de interne strategische risico’s en kansen opgehaald uit de organisatie. Deze informatie is vervolgens geclusterd, gewogen en door middel van een methodische aanpak met het management en de directie besproken. In korte tijd (twee dagen met wat tussentijd) hebben we vervolgens een goede basis kunnen leggen voor een aantal nieuwe strategische richtingen. Dit naast het continueren van de reeds ingeslagen weg. Die dagen waren afwisselend, uitdagend en geweldig interessant, omdat je met elkaar het gesprek voert over de toekomst en de flexibiliteit en aanpassingen die nodig zijn om als bedrijf in een veranderende toekomst te overleven. Vervolgens hebben we die strategische richtingen met nog veel meer collega’s uitgewerkt naar concrete doelstellingen en routekaarten. Een geweldig leuk proces waarin iedereen wordt uitgedaagd de strategische richtingen te relateren aan hun eigen werkzaamheden, maar ook de uitdaging op te zoeken die nodig is om ook deels van koers te wijzigen. Edwin en Renate hebben ons een aantal methodieken aangereikt die de bespreking van dit thema zowel in de breedte als diepte mogelijk maakten. Dat deden ze op prettige, humorvolle wijze, maar zeker ook met kritische vragen en de opdracht om denkbeelden over de toekomst op te rekken. De bijeenkomsten waren goed voorbereid, zowel inhoudelijk als in werkvormen. 

De rapportage aan ons als directie was to the point en vormde met een terugkoppeling van alle opgehaalde informatie een prima basis om de organisatie en de Raad van Toezicht te informeren. De aanpak heeft richting en focus opgeleverd – wat doen we wel en niet (meer) -, maar ook draagvlak en enthousiasme om naast de gewone werkzaamheden ook te willen investeren in nieuwe en deels onbekende paden.”

Stel uzelf eens de vraag

Hoe weerbaar en goed voorbereid is uw organisatie op de toekomst? Bel of mail mij als jij graag hier het gesprek met ons over wilt aangaan.

Deel op linkedin