Risicogestuurd auditen brengt ons meer

In- en externe audits dienen ingestoken te worden vanuit het kansen & risicodenken. Hier kan, gezien het risicodenken binnen de ‘nieuwe’ ISO-normen voor managementsystemen, toch niet meer aan ontkomen wor- den? Hoogste tijd voor het kansen & risicogestuurd plannen en uitvoeren van audits. Het expliciet focussen op risico’s en kansen vraagt om een andere denkwijze, een andere werkwijze en andere competenties. Bent u al overtuigd dat kansen & risicogestuurd auditen ons veel meer brengt en oplevert? Lees bijgevoegd artikel van de hand van Edwin Martherus dat onlangs is gepubliceerd in het vakblad Kwaliteit in bedrijf.

Bijlage bij dit bericht
Artikel Risico-gestuurd auditen

Deel op linkedin