De Winst van Beter Samenwerken

TEAMWORK IS ‘SLECHTS’ EEN MIDDEL EN GEEN DOEL

Samenwerken van teams is geen doel op zich volgens mij. Het dient namelijk bij te dragen aan de doelen en beoogde resultaten van het team en (eventueel) de hoger liggende belangen en ambities van de gehele organisatie. Investeringen in de samenwerking, zoals teambuilding en/of het inschakelen van een teamcoach, dient zichzelf daarom ook terug te verdienen. In onderstaande staat de winst die er in mijn praktijk behaald wordt met beter teamwork of samenwerking in teams. Hierbij maken wij onderscheid in de mogelijke winst voor elk van de vijf kritische frustraties of gedragsfactoren van Lencioni waaraan gewerkt kan worden binnen teams.

Samengevat is de winst van teamwork: besparing van geld & tijd, hogere kwaliteit & klant tevredenheid, innovatievere en/of concurrerendere producten of diensten en grotere tevredenheid & ontwikkeling van personeel. Wij zouden het leuk vinden om te horen of jij deze winstpunten herkend of andere voordelen ziet van teamwork?

I. Door aanwezigheid vertrouwen …:

 1. Sneller aanpakken kansen en bedreigingen (risico’s)
 2. Eerder toegang tot elkaars resources, kennis en netwerk
 3. Geen onnodig tijdsverlies
 4. Minder politieke spelletjes
 5. Efficiënte voordelen

II. Door geen angst voor (gezonde) conflicten …:

 1. Meer geld met elkaar verdienen in plaats van aan elkaar uitgeven
 2. Efficiënter en/of creatief oplossen van problemen
 3. Meer innovatie en snellere leren
 4. Minder faal- & frustratiekosten
 5. Tijd besparen

III. Door grotere echte betrokkenheid en eenheid…:

 1. Minder tijdsverspilling door snellere en duidelijkere besluiten
 2. Minder verwarring doordat iedereen weet waar die aan toe is
 3. Schaalvoordelen benutten
 4. Hogere tevredenheid en productiviteit werknemers
 5. Kostenbesparing

VI. Door nemen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid…:

 1. Hogere kwaliteit werkzaamheden
 2. Eerder herstellen van fouten
 3. Geen onnodig tijd verliezen
 4. Kostenbesparing
 5. Hogere integriteit

V. Door meer aandacht en focus op eindresultaat…:

 1. De gezamenlijke taart grotere maken in plaats van zelf grotere stuk nemen
 2. Concurrentievoordeel beter benutten
 3. Meer toegevoegde waarde creëren
 4. Hogere waardering door de klant
 5. Lagere (des)investeringen
Deel op linkedin