Artikel Veerkracht Teams Tijdens Calamiteiten

Verschenen in Magazine Nationale Veiligheid & Crisisbeheersing een artikel (mede) van de hand van Edwin Martherus over Veerkracht tijdens calamiteiten; motor crisisteam krijgt meer vermogen door veerkrachtige mensen.

De continuïteit en reputatie van organisaties – als gevolg van een calamiteit – kan sterk verbeterd worden. Dit door expliciet meer aandacht te besteden aan het waarborgen en vergroten van de veerkracht van individuen en teams die zich bezighouden met het bestrijden van een calamiteit. Veerkracht zorgt ervoor dat crisis- of business continuity-teams effectiever en efficiënter werken aan hun niet alledaagse en unieke crisistaak. Zie verder magazine pagina 50.

Bijlage bij dit bericht
Artikel Veerkracht

Deel op linkedin