Over Ons

In het kort

GoRisk is gestart door Edwin Martherus. (zie LinkedIn). Wij zijn een netwerkorganisatie van enthousiaste adviseurs, trainers en coaches op het gebied van governance & risk management in brede zin. Vandaar onze naam GoRisk. De focus van onze professionele dienstverlening hebben wij samengebracht in de GoRiskCube© (plaatje). Onze professionals hebben gewerkt voor grote consultancy firma’s zoals Andersen, KPMG, Deloitte en Berenschot. Daarnaast zijn wij zelf ook werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven en/of de overheid en worden wij al vele jaren ingehuurd door opleidingsinstituten. Als unique selling point (usp) van ons wordt gezien:

  • Ons inlevingsvermogen in alsmede gedegen kennis van de business en markt van onze klanten
  • Onze ruime kennis, ervaring en authenticiteit als onderzoeker, adviseur, trainer of coach
  • Onze integrale visie en brede gezamenlijke aanpak op gebied van governance & risk management
  • Het snel kunnen schakelen tussen het strategisch en uitvoerende niveau
  • Het kunnen combineren van bedrijfskundige, technische, economische en psychologische expertise
  • Het kunnen schakelen tussen het zijn van expert consultant, proces consultant en coach
  • Onze laagdrempelige, inspirerende en kostenbesparende aanpak 

clientèle

Tot onze clientèle behoort de top van de MKB-organisaties, divisies van multinationals, grote bouwbedrijven, zorginstellingen, semi-overheden, ZBO’s e.d. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klanten als Actemium, Axians, Bejo Zaden, Tate & Lyle, Aon, TBI, Batenburg Techniek, DSM, Remeha, CB, Vinqotte, Sweco, Volker Wessels, TBI, Dura Vermeer, Strukton, Mercon Steel, Nedcard, MvO, Gate Terminal, Stedin, Alliander, Zeeland Refinery, Diasoft, Mewa, KPN, Dimension data, Teledyne Dalsa, Xerox, Bosal, DPD, Defensie, Sanquin, CBS, NTS, MLS Curacao, Belastingdienst, NVWA, WUR, RUG, Prorail en NEN.

Onze ervaring is dat kennis en ervaring die is opgedaan binnen een bepaalde sector heel waardevol is voor andere sectoren. Onze adviseurs, trainers en coaches zijn lid van de Ooa, Nevi, Nobco en erkend door de NBA als PE-instelling.